Què és una Auditoria Interna ISO 14001

En Consultoria ISO com a entitat experta i capacitada, realitzem l’auditoria interna ambiental per a l’ISO 14001 d’acord amb els procediments dels nostres clients.

A través de l’auditoria interna de la norma tenim per objectiu:

  • Detectar oportunitats de millora dins de l’organització en relació amb el medi ambient: compliment de la legislació mediambiental, gestió de residus, gestió documental, etc.
  • Verificar que el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del client està alineat amb els requisits de la norma i del sistema implantat.
  • Comprovar la correcta implementació del sistema i la seva eficàcia en l’organització.
  • Conscienciar sobre la cura del medi ambient a de tots els membres de l’empresa.

Beneficis de l'Auditoria Interna ISO 14001

Entre molts altres, la seva realització aporta a les organitzacions els següents beneficis:

  • Millora la imatge pública i el prestigi de l’organització a través de la transparència.
  • Augmenta la seguretat mediambiental de l’empresa, menys riscos i accidents.
  • Obtenció de nous coneixements sobre la gestió i el maneig de residus.
  • Detectar i corregir errors per a adequar el sistema de qualitat.
  • Millora l’eficiència energètica i general, major rendiment dels recursos utilitzats.
Auditoría ISO 14001
Scroll to Top