Qué es una Auditoría Interna ISO 45001

En Consultoria ISO com a entitat experta i capacitada, realitzem l’auditoria interna se seguretat i salut laboral de l’ISO 45001 d’acord amb els procediments dels nostres clients.

A través de l’auditoria interna de la norma tenim per objectiu:

  • Detectar oportunitats de millora dins de l’organització en relació la salut i la seguretat laboral.
  • Verificar que el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del client està alineat amb els requisits de la norma.
  • Comprovar la correcta implementació del sistema i la seva eficàcia en l’organització.
  • Conscienciar sobre la seguretat i la salut laboral a tots els membres de l’empresa.

Beneficis de l'Auditoría Interna ISO 45001

Entre altres, la seva realització aporta a les organitzacions els següents beneficis:

  • Redueix la sinistralitat laboral i els seus costos associats.
  • Augmenta la reputació de l’organització enfront d’empleats, clients, socis i inversors.
  • Estableix la seguretat i la salut laboral com un objectiu estratègic.
Seguridad laboral
Scroll to Top