Què és la Norma ISO 45001

La norma ISO 45001 per a sistemes de gestió de seguretat i salut en el treball defineix internacionalment els requisits necessaris per a garantir la protecció dels seus treballadors i proporcionar un entorn de treball segur.

La norma ISO 45001  té per objectiu:

  • Reduir els riscos i incidents en el lloc de treball.
  • Protegir als empleats.
  • Augmentar els nivells de satisfacció dels treballadors

La norma ISO 45001  té els següents  beneficis:

  • Millora de la productivitat de l’empresa.
  • Proporciona valor afegit. 
  • Increment de la seguretat i salut de les parts interessades..
Scroll to Top