Com obtenir la certificació ISO 9001

Des de Consultoria ISO ajudem al fet que la teva empresa obtingui la certificació ISO 9001 de manera ràpida, en línia i econòmica a través de la nostra metodologia pròpia basada en Microsoft 365.

Si ja estàs certificat de la norma i vols realitzar l’auditoria, visita la nostra pàgina Auditoria ISO 9001 on t’expliquem en què consisteix i com realitzem el servei.

Requisits de la certificació ISO 9001

Per a aconseguir la certificació, les empreses han de complir 65 requisits agrupats en 4 principals grups:

 • Gestió dels processos interns.
 • Seguiment i control als proveïdors externs.
 • Satisfacció del client.
 • Millora continua.
 • Millora de la comunicació interna.

Entre tots els requisits de la norma de gestió de qualitat a complir per la teva organització, destaquen els següents:

 • Compromís de la Direcció detallat en la “Política de Qualitat” i aprovant els objetius estratègics, per a revisar anualment els resultats del sistema de qualitat en la “Revisió per la Direcció”.
 • Sistemàtica per al control de la documentació i els registres (política de qualitat, manual, procediments, instruccions, models y documentació externa al sistema de qualitat).
 • Capacitar al personal implicat en el SGC d’acord amb la norma.
 • Identificar i complir els requisits dels clients.
 • Mesurar, analitzar i millorar els processos fent ús d’eines del SGC com a indicadors de processos, satisfacció dels clients, control del producte no conforme i auditories del sistema de qualitat.

Beneficis de la certificació ISO 9001

Certificar-se en la norma aporta a la teva organització els següents beneficis:

 • Diferenciació davant els competidors per a obtenir avantatge competitiu en mercats existents o nous (subvencions, concursos públics, etc.)
 • Millora la credibilitat i la confiança de la teva empresa enfront de clients i proveïdors.
 • Augmenta la satisfacció dels clients de la teva organització.
 • Optimitza la presa de decisions preses baix criteris i evidències de l’ISO 9001.
 • Incrementa l’eficiència i l’estalvi de costos, és a dir, la millora contínua.
A més, l’ISO 9001 permet a les PIMES demostrar la seva capacitat per a complir amb les necessitats dels seus clients i proveïdors.
 
Certificació ISO 9001
Scroll to Top