Què és la Norma ISO 14001

La norma ISO 14001 per a sistemes de gestió mediambiental defineix internacionalment les condicions que s’han de complir per a respectar el medi ambient durant el desenvolupament de l’activitat.  I d’aquesta manera, reduir l’impacte mediambiental.

La norma ISO 14001  té per objectiu:

  • Millorar la gestió de tots els aspectes ambientals.
  • Ajudar  les organitzacions a controlar els seus consums, gestionar els seus residus, etc.
  • Complir amb la demanda i exigències de les parts interessades.

La norma ISO 14001  té els següents beneficis:

  • Redueix els costos, ja que s’optimitzen els recursos.
  • Genera noves oportunitats de mercat
  •  Millora la imatge corporativa de l’empresa davant les autoritats i la societat.
Scroll to Top