Què és una Auditoria Interna ISO 9001

En Consultoria ISO com a entitat experta i capacitada, realitzem l’auditoria interna de qualitat per a l’ISO 9001 d’acord amb els procediments dels nostres clients.

A través de l’auditoria interna de la norma tenim per objectiu:

  • Verificar que el Sistema de Gestió de Qualitat (SGC) del client està alineat amb els requisits de la norma i del sistema implantat.
  • Comprovar la correcta implementació del sistema i la seva eficàcia en l’organització.
  • Realitzar-se de manera contínua, sistemàtica, planificada i programada.

Beneficis de l'Auditoría Interna ISO 9001

Entre altres, la seva realització aporta a les organitzacions els següents beneficis:

  • Detectar i corregir errors per a adequar el sistema de qualitat.
  • Ajuda a la presa de de decisió organitzacional.
  • Representen una oportunitat per a l’empresa d’avançar cap a la millora contínua.
Auditoria interna ISO 9001
Scroll to Top