Com obtenir la certificació ISO 14001

En Consultoria ISO ajudem la teva empresa a obtenir la certificació ISO 14001 de manera econòmica, ràpida i útil a través de la nostra metodologia pròpia basada en Microsoft 365.

Si ja estàs certificat de la norma per una entitat certificadora i el que vols és realitzar la seva auditoria interna, visita la nostra pàgina Auditoria Interna ISO 14001 on t’expliquem en què consisteix i com t’ajudem a realitzar-la.

Requisits de la certificació ISO 14001

Els requisits per a certificar-se en la norma de gestió ambiental es divideixen en 5 grans grups:

  • Estructura organitzada del Sistema de Gestió que defineix les funcions i les responsabilitats amb el medi ambient.
  • Suport documental que desenvolupa totes les metodologies implementades en l’organització.
  • Identificació i comunicació amb totes les parts interessades (clients, proveïdors, accionistes, etc.)
  • Riscos, oportunitats i accions de la política ambiental.
  • Cicle de vida del producte o servei considerant el seu impacte present i futur sobre el medi ambient.

Beneficis de la certificació ISO 14001

Entre tots els avantatges per a les organitzacions d’obtenir la certificació de la norma, destaquem les següents:

  • Redueix la possibilitat de rebre sancions per l’incompliment legal de la normativa mediambiental.
  • Aconsegueix un compromís comú amb la cura del medi ambient per part de la direcció i de la resta de l’organització (treballadors, accionistes, etc.).
  • Millora la imatge pública de l’empresa enfront de tercers (clients, proveïdors, accionistes, etc.).
  • Ofereix la possibilitat d’accedir a mercats internacionals amb requisits i necessitats mediambientals més exigents.
  • Ofereix la possibilitat d’accedir a subvencions i ajudes públiques o privades relacionades amb el medi ambient.
Certificación ISO 14001
Scroll to Top