Què és la Norma ISO 9001

La norma ISO 9001 és estàndard internacional per a Sistemes de Gestió de Qualitat (SGC). Es pretén que l’organització busqui contínuament la satisfacció del client a través del compliment dels requisits dels clients.

La norma ISO 9001 té per objectiu:

  • Ser rellevant per a la conformitat de productes i l’augment de la satisfacció del client.
  • Ser coherent amb l’estratègia de negocis de l’organització.

La norma ISO 9001  té els següents beneficis:

  • Augment en la satisfacció del client.
  • Millora la integració dels processos.
  • Optimització en la presa de decisions.
Scroll to Top