FAQ's

Preguntes més freqüents

ISO són les sigles en anglès de la International Organization for Standardization (Organització Internacional d’Estandardització). Es dedica a la creació de normes o estàndards per a assegurar la qualitat, seguretat i eficiència de productes i serveis.

El temps mitjà per a obtenir el certificat ISO 9001, 14001 o 45001 és de 2-3 mesos, podent variar en funció de la grandària de l’organització, de l’abast de la certificació i de la implicació en el projecte.

El cost de la norma ISO està format pel cost de consultoria i el cost de certificació.

El cost de consultoria ve donat per Consultoria ISO. No obstant això, el cost de certificació depèn exclusivament de la certificadora. El seu cost pot variar en funció de l’entitat certificadora seleccionada i dels seus serveis inclosos (auditories, revisions, etc.).

El cost del registre ISO variarà segons la norma seleccionada (9001, 14001 o 45001), la grandària i la complexitat de la seva organització i si ja compta amb alguns elements d’un sistema de gestió de qualitat. Implica el cost de contractació, la inversió a nivell intern dels treballadors i l’increment derivat de taxes o eines que puguin ajudar-te en el procés.

Més informació

En Consultoria ISO som consultors de normes ISO, no certificadors. Ajudem a obtenir el certificat, però la seva certificació depèn exclusivament d’una certificadora acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació).

Consigue el certificado de forma ágil y eficaz

Consultoría para la implementación ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.

Scroll to Top